Afslag Nijkerk

Afslag Nijkerk

Afslag Nijkerk is de slagwerkgroep van het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps. De groep bestaat uit enthousiaste, relatief jonge leden met een gemiddelde leeftijd van tien jaar. Alle slagwerkers hebben een speelniveau tussen beginner en HaFaBra B-niveau. Dit betekent dat leerlingen vrij snel na het starten met trommellessen kunnen plaatsnemen in Afslag Nijkerk.

Diversiteit

Omdat Afslag Nijkerk een slagwerkgroep is, zul je verschillende soorten slagwerkinstrumenten leren kennen en je erin verdiepen hoe je hierop kunt spelen. Tezamen met een divers repertoire waarin je soms zelfs aan bodypercussie (muziek maken door te klappen en stampen) doet, zorgt dit ervoor dat je een brede ervaring opdoet. Gedurende je carrière in de slagwerkgroep zul je steeds ingewikkeldere muziekstukken gaan spelen om jezelf zo steeds verder te kunnen uitdagen en ontwikkelen.

De meer gevorderde slagwerkers van Afslag Nijkerk marcheren ook mee met het fanfarekorps wanneer zij een optreden ‘op straat’ hebben. De slagwerkers, op dat moment tamboers genoemd, lopen dan voor het fanfarekorps uit en spelen speciale trommelmarsen.

Repetities en dirigent

Afslag Nijkerk repeteert elke week op dinsdagavond. De repetitie begint om 18.00 uur en eindigt om 19.00 uur. Het repeteren vindt plaats in ons clubgebouw Samenspel in Nijkerk. Afslag Nijkerk wordt gedirigeerd door Henrike Palland. Zij zal samen met de groep toewerken naar een hoger speelniveau, zoals de voorgaande editie van Afslag Nijkerk in 2017 al op het Nationaal Kampioenschap heeft gestaan.