Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers, dirigenten, muziekleraren en onze jeugdleden (lees hierna verder: vrijwilliger = dirigent, muziekleraar, en allen die in direct contact staan met jeugd). Deze omgangregels betreft ook gedragingen die niet direct als seksueel misbruik of intimidatie zijn te betitelen, maar wel als grensoverschrijdend worden ervaren.

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen onze vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te kunnen groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens. Seksuele handelingen en seksuele contacten tussen vrijwilligers en onze jeugdleden zijn absoluut ontoelaatbaar!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

Ook is er een aannamebeleid voor (nieuwe) vrijwilligers en zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld. Deze zijn bereikbaar via een mailadres.

tot 18 jaar, Grianne Kastelein: jeugd-vertrouwenspersoon@nsfc.nl
vanaf 18 jaar, Mirjam Bruijn- van Mondfrans: vertrouwenspersoon@nsfc.nl

Door de gedragsregels en ons aannamebeleid zijn de verwachtingen naar eenieder duidelijk en kunnen leden en medewerkers hierop aangesproken worden.

Een verdere beschrijving van onze gedragscode en gedragsregels zijn te lezen in de gedragscode.